Промоции и Новини

На 27.04.2020 г. стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.054-0137-C01 „Постигане на устойчив бизнес за „Елзас 2020“ чрез създаване на модерен интернет сайт“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Безвъзмездната помощ е в размер на 4 988.00 лв. от които 4 239.80 европейско и 748.20 национално съфинансиране. Целта на проекта е развитието на фирма “Елзас 2020“ ЕООД посредством достъп до квалифицирани бизнес услуги в областта на информационните технологии чрез създаване на интернет сайт за развитие на онлайн търговия със сладкарски изделия. Проектът ще продължи 5 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани със създаването на модерен интернет сайт, който ще бъде един важен инструмент, който ще улесни нашето навлизане на пазара. Сайтът ще ни позволи да се представим пред потенциалните клиенти и в он-лайн пространството по ефектен начин, ще покажем нашите услуги, което е определящо за стартираща компания като нас.