ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на стоката Брой меденки в стоката Продажна Стойност
КУТИИ с меденки 1 6,00
КУТИИ с меденки 3 15,00
КУТИИ с меденки 5 25,00
КУТИИ с меденки 9 45,00
БУКЕТИ с меденки 5 48,00
БУКЕТИ с меденки 7 67,00